نکته های این سایت

نکته های این سایت

 1- هر وقت در زندگی زمین خوردی،چیزی از زمین بردار.

2- دانایان ضرب المثل ها را می سازند،نادان ها آنها را تکرار می کنند.

 

3- یک سفر هزار کیلومتری با یک گام آغاز می شود.

 

4- برای به دست آوردن چیزی که دوست داری تلاش کن،ولی هیچ وقت آن را گدایی نکن.

 

5- آدم ها در جامعه مثل چرخ های ماشین هستند،کدام چرخ اهمیتش بیشتر است؟

 

6- نگویید خدایا من یک مشکل بزرگ دارم،بلکه بگویید ای مشکل من یک خدای بزرگ دارم.

 

7- اگر برای آینده ی خود تصمیم نگیرید،شخص دیگری این کار را برای شما انجام می دهد.

 

8- شکستن قانون غیر ممکن است،قانون شکن تنها خودش را می شکند.

 

9- شادی هر کس بستگی به این دارد که درذهنش،خودش را چه قدر شاد می داند.

 

10- مهم نیست که در زندگی برایتان چه اتفافی می افتد،مهم این است که باآن اتفاق چه می کنید.

 

11- پیروز شدن یعنی اینکه بعداز هر شکست از جای خود بلند شوید.

 

12- برای رسیدن به جا هایی که هرگز نرسیده اید،باید راههایی را بروید که هرگز نرفته اید.

 

13- به همه عشق بورز،به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچ کس بدی نکن.

 

14- به مشکل هایتان بخندید تا همیشه موضوعی را برای خندیدن داشته باشید.

 

15- عقربه های ساعت کار خودشان را می کنند حتی اگر به آنان توجه نکنید.

 

16- همیشه لبخند بزن،این کار برای تو هزینه ای ندارد اما ارزشش بی نهایت است.

 

17- وقتی انسان آرامش را در خود نیابد،جستجوی آن در جای دیگر بیهوده است.

 

18- ره آورد سفر در درون آدمی،به جز خرد و پیشرفت نیست.

 

19- به جای آنکه به تاریکی لعنت فرستید،یک شمع روشن کنید.

 

20- زندگی خود را تبدیل به مدرسه ای برای یاد گرفتن کن.

 

21- برای ترقی در زندگی نباید انتظار یک اتوبوس را کشید،باید قدم به قدم پیش رفت.

 

22- زندگی مثل دوچرخه سواری است،اگر انسان حرکت نکند تعادلش را از دست می دهد.

 

23- پیاده ی شطرنج هم اگر راه را تا آخر ادامه دهد وزیر می شود.

 

24- از آهسته رفتن نترس،از بی حرکت ماندن بترس.

 

25- به تعداد پنجره های دنیا خورشید وجود دارد.

 

26- در لحظات تصمیم گیری است که سر نوشت ما رقم زده می شود.با برد باری همه چیز در چنگ توست.

 

27- هر کس خود را نصیحت نکند،به نصیحت دیگران محتاج است

/ 0 نظر / 2 بازدید