لطفا نوجوانان را دین زده نکنید

لطفا نوجوانتان را دین زده نکنید

 

1- والدینومربیاننقشبسیاربااهمیتیدر ایجاداعتقاداتمذهبیصحیحوجهت‌دهی نوجوانانوجواناندرپیرویازاصولمذهبیواخلاقیاتپسندیدهایفامی‌نمایند.

روابطآموزشی- مذهبیمی‌بایستبراساسانسوالفت،دوستیومحبت، اطلاعوآگاهیواستدلالمنطقیصورتگیرد.

 عقایدوآرایمذهبیبایدطوریمنظم،هدفدار،هماهنگوهدایتکنندهوقابلاجرا بهآنهاعرضهشودکهزمینهرابرایاختلافوتضادودرگیریفراهمنسازند. ضمناباید آنهارابهتفکرباشیوهدرستآشنانمودواعتقادبهمبانیدینیوجهان‌بینیتوحیدی وخداشناسی،نبوت،معاد،امامتورهبریوعدالترابراساستفکروبرهانعقلیو بینشمذهبیدرآنهابه‌وجودآوردونیزکتبمناسبیراکهجوابگویسوالاتواشکالات نوجوانان

/ 1 نظر / 4 بازدید
آی آر سرور

با سلام میدونستین شما هم میتونین صاحب یک سایت شوید !؟ به راحتی فروش ویژه عید نوروز با 30 % تخفیف ویژه .... شما هم صاحب سایت شوید کادر مجرب آی آر سرور این امکان رو به شما میدهد هم اکنون اقدام کنبن .... Host , Domain , VPN , VPS , Reseller , هاست - دومین - وی پی ان - وی پی اس - نمایندگی فروش و .... فروش ویژه عید شروع شد ... بشتابید ... www.ir-server.com www.ir-server.ir email : irserver.sales@gmail.com ( foroosh ) email : irserver.support@gmail.com ( poshtibani ) tel : 0936 065 7333 tel : 0914 927 2757 با تشکر !