راه های اجتماعی شدن

راه های اجتماعی شدن

 

اجتماعی شدن فرایندی است که به انسان راه های زندگی کردن در جامعه و تعامل با انسان هارا می آموزد و به فرد شخصیت میدهد.

 

مبانی مهم روابط اجتماعی

1.خانواده 2.مدرسه 3.گروه های دوستی و همسالان 4.رسانه های گروهی 5.مسجد ها و اجتماعات دینی 6.گروه های ورزشی و هنری

روابط اجتماعی بر اساس محبت و علاقه ی عاطفی بنا شده اند.

 

هوش های هفتگانه ی افراد

1.هوش زبانی کلامی2.هوش ریاضی منطقی3.هوش بصری و فضایی4.هوش موسیقی5.هوش تحرکات بدنی6.هوش ارتباطات میان فردی7.هوش ارتباطات درون فردی

 

انواع رابطه های انسان

1.رابطه با طبیعت2.رابطه با انسان های دیگر3.رابطه باخود4.رابطه با خدا

 

جمع گرایی به پیوند افراد با یکدیگر و روحیه ی گروهی داشتن است.

همکاری و همدلی موجب اتحاد بیشتر جامعه میشود.

طرز تفکر به مجموعه ی حالات زهنی،عادات روانی،وباور های اساسی یک فرد میگویند.

 

زندگی اجتماعی براساس موارد زیر بنا شده است:

1.مشاکرت2.جمع گرایی3.تقویت تفکر

/ 1 نظر / 15 بازدید
بیدگلی

سلام در موضوع روابط .رابطه با خدا کمی کم شده برای همین دچار مشکلیم