/ 1 نظر / 16 بازدید
تارا

زندگي باغ گلي است [گل] كه در اين باغ پاي گلهاي بهار زندگي جاريست [گل] و دگر بار در اين باغ گل پاييز چه زيباست [گل] سرد و زرد و غمگين [گل] و در اين نزديكي گل اشكي پيداست. [گل] گل اشكي كه پي يك روياست. [گل] پي يك خال خيس [گل] كه درآن در پيداست [گل] زندگي زيباست ...زندگي روياست. [گل] سال نو مبارک آپ بهاری هستم. بیا و نظرت رو در رابطه با قالبم بگو