معمای عمومی

                                معمای عمومی

1.ان چیست که در رشت اول،در ورامین دوم و در تهران سوم است؟

2.سیاه است ولی زاغ نیست پرنده ای است ولی کلاغ نیست؟

3.آن چیست که اگر درآب هم بیفتد خیس نمیشود؟

4.غذای مخصوص ایرانیان در روز قدس چیست؟

5.آن چیست که در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست؟

6.آن چیست که روز میگردد و شب زیر بوته خاری می خوابد؟

7.تا سرش را نبری با تو حرف نمیزند؟

8.صدایش در نمی آید ولی نگاهش کنی باتو حرف میزند؟

9.چهار پا دارد اما گاو نیست تخم میگذارد اما مرغ نیست؟

10.آن چیست که از تخم مرغ کوچکتر و از شتر دراز تر؟

 

 

 

برای دیدن پاسخ ها به صفحات وبلاگ مراجعه کنید.

/ 0 نظر / 4 بازدید