فرمول اضافه وزن(BMI)

                

                وزن فرد به کیلو گرم تقسیم بر

BMI=

             قد فرد برحسب متر به توان 2

 

 

آنچه به دست میآید اضافه وزن شما میباشد.

/ 1 نظر / 9 بازدید
بیژن

درودبرگرامی همدل. ازاینکه به تارنگارم آمدی سپاسگزارم. دراین سال نو کوشش کن در هرزمینه ای که دوست داری بهترین باشی. شادوپیروزباشی. بدرود.