جملات به یاد ماندنی

یه قانونی هست که میگه تا قبل از اینکه پرواز کنی
هرچقدر خواستی بترس ،
فکر کن ،شک کن ، دودل شو ، پشیمون شو ...
اما وقتی پریدی اگه وسط راه پشیمون شدی ، بازی رو باختی.
باید پر باز کرد و بی ترس و دغدغه پرید و اوج گرفت...
چه لذتی داره اگه هم پروازت پرِ پروازت باشه...

سکوت کن!
بگذار بغض هایت سربسته بماند...
گاهی
سبک نشوی
سنگین تری


وقتـــی دو نفـــر از هـــم جـــدا میشـــن ....
دیگه نمیتونن مثل قبل دوستـــ باشن ؛ چون به قلب همدیگه زخم زدن !
نمیتونن دشمن همدیگه باشن ؛ چون زمانی همو دوستـــ داشتن
!تنها میتونن آشنا ترین غریبه برای همدیگه باشن ...!

براى همه خوب باش
اون که فهمید همیشه کنارته و به یادت
اون که نفهمید یه روز میفهمه که دیره و فقط دلش واسه همه خوبیات تنگ میشه

هیچ وقت چهار چیز را در زندگی ات نشکن؛
اعتماد، قول، رابطه و قلب
چرا که وقتی آنها می شکنند، صدا ندارند اما بسیار دردناک هستند

از پیرمـــرد و پیرزنـــی پرسیدند:
شما چطـــور 60 سال با هم زندگی کــردید ؟!
گفتند مــا مربوط به نسلی هستیم که
وقتی چیزی خــراب میشد تعمیرش می کــردیم نه تعویضش

رسم زندگی:
اینگونه زندگی کنیم:
ساده اما زیبا.مصمم اما بی خیال.
متواضع اما سربلنذ.مهربان اما جدی.
دوستدار اما بی ریا.
عاشق اما عاقل
/ 0 نظر / 17 بازدید