دبیرخانه دائمی تکاپو برگزار مینماید.

دبیرخانه دائمی تکاپو شهرستان آران و بیدگل بر اساس اهداف خود اقدام به برگزاری انجمن نجوم و انجمن ادبی نموده است.

برای اطلاعات بیشتر به سایت دبیرخانه به آدرس http://www.tekapoo.ir

مراجعه فرمایید.

با تشکر دبیرخانه همایش تکاپو

/ 0 نظر / 17 بازدید